Welcome

27/07/17 – UPDATE:

  

Llongyfarchiadau i Medi Harris!  Mae Medi wedi bod yn cystadlu yn y Gemau Gymanwlad Ieuenctid, yn y Bahamas wythnos ddiwethaf ac wedi torri 2 Record Cymraeg yn y 50m Cefn a 100m Cefn – ennillodd 2 Fedal Arian.  Wythnos yma mae Medi yn cystadlu yn Sheffield yn y  Gystadleuaeth Prydeinig ac wedi ennill Aur yn barod.  Ardderchog.

Hoffai’r clwb hefyd ddymuno pob hwyl i Cerian Harries, Martyna Ruszkowska ac Eve Goddard-Smith.  Bydd Catrin Barnes ac Esme Crowe yn cystadlu yn y rasys cyfnewid.  Pob lwc hefyd i’r Tim 4x200m Rhydd heddiw!  Am fwy o wybodaeth ewch i PrydainFawr_Haf.

Swim Gwynedd would like to congratulate Medi Harris who is back from swimming in the Youth Commonwealth Games which were held in the Bahamas this year!!  Medi has broken 2 Welsh Records in the 50m and 100m Backstroke and won 2 Silvers!  This week Medi is competing at the British Comp at Sheffield and has won Gold already!  Amazing.

The club also wishes all the best to Cerian Harries, Martyna Ruszkowska and Eve Goddard-Smith who are competing at the British this week.  Also good luck to Catrin Barnes and Esme Crowe in our relay teams, the 4x200m Free Relay is on today 11:15.  For more information please go to British_Summer_Champs.

==========================================================================

Swim Gwynedd Performance Centre provides competitive swimming training for swimmers from Gwynedd, consisting of two main swimming clubs (Clybiau Caernarfon & PBP).  The Centre is divided into squads providing a pathway along which swimmers can develop from Club swimmers through to Elite Performance swimmers.  The Centre provides training at Bangor, Caernarfon and  Porthmadog Swimming Pools.

Need to CONVERT your SC to LC times?  Click on the link.