Welcome

21/10/17 – UPDATE:

 

peaty

Fel a welwch mae’r Tim Nofio Gwynedd wedi cael bore exciting iawn yn barod, cael cwrdd ag Adam Peaty, nofiwr broga cyflymaf y byd!!!!  Cofiwch cewch ddilyn y nofwyr yn fyw ar LIVE DAY1 neu LIVE DAY2

How cool is this?  Our Swim Gwynedd team are at Manchester International Meet this weekend and have met Adam Peaty this morning!!!  Really looking forward to the rest of the weekend now, remember you can see the swimmers LIVE on this link LIVE DAY 1 or LIVE DAY2. 

7.10.17:

InterCounties      Autmn Meet

Pob lwc i Emily, Catherine, Medi, Eve, Llion a Cerian sydd yn cystadlu penwythnos yma yn yr ‘InterCounties’ yn Sheffield!!  Hoffai Nofio Gwynedd llongyfarch y 6 ar y dde, yr ‘A Team’ am nofio arbennig mewn cystadleuaeth yn Sheffield heddiw!

Good luck to the above at the InterCounties comp at Pond’s Forge, Sheffield.  Swim Gwynedd would also like to congratulate the 6 on the right the ‘A Team’ for some great swims at a Competition in Sheffield today!

==========================================================================

Swim Gwynedd Performance Centre provides competitive swimming training for swimmers from Gwynedd, consisting of two main swimming clubs (Clybiau Caernarfon & PBP).  The Centre is divided into squads providing a pathway along which swimmers can develop from Club swimmers through to Elite Performance swimmers.  The Centre provides training at Bangor, Caernarfon and  Porthmadog Swimming Pools.

Need to CONVERT your SC to LC times?  Click on the link.