Welcome

20/09/17 – UPDATE:

   

Am Wyliau Haf!  Dim llawer o wyliau i’r nofwyr.  Maent wedi bod yn brysur dros ben, rhai yn Sheffield yn cystadlu yn erbyn nofwyr gorau ym Mhyrdain!  Un nofiwr yn y Gemau Gymanwlad, Bahamas.  Yna i Abertawe am gystadleuaeth wythnos gyfan, rhai Rhyngwladol tro yma.

Mae Nofio Gwynedd yn cychwyn y tymor nofio gyda’r newyddion fod 8 o nofwyr wedi cyrraedd Sgwad Sgiliau (Llion, Ioan, Iago, Jess, Emily), a’r Sgwad Ieuenctid Cymru (Eve a Martyna).  Mae hyn yn newyddion arbennig, gydag un nofiwr (Medi) wedi cyrraedd Sgwad Elitaidd Cymru (dim ond 4 trwy Gymru Cyfan sy’n cyrraedd gofynion y Sgwad yma!).  Ardderchog!!  Beth fydd nesaf? . . . . Inter Counties – dewiswyd 6 o nofwyr cyflymaf Cymru (sy’n nofio i Nofio Gwynedd) i gystadlu yma.

Not much of a holiday for our Swim Gwynedd swimmers.  With some making it to Sheffield to compete against top swimmers in Britain at the beginning of the Summer, one swimmer competing in the Bahamas in the Youth Commonwealth Games and a group competing for a week in Swansea in the International Meet!

An amazing start to the Swimming Season too.  With 8 swimmers being selected for the Welsh Skills Squad (Llion, Ioan, Iago, Jess & Emily) as well as Welsh Youth Squad (Eve & Martyna), one individual (Medi) making it into the Elite Welsh Squad (only 4 from Wales!).  Can’t wait to see what this year brings us . . . .Oh yes, in October we have 6 swimmers (Medi, Catherine, Emily, Llion, Cerian & Eve) representing West Wales at the Inter Counties as they are 6 of the fastest in Wales!!!

==========================================================================

Swim Gwynedd Performance Centre provides competitive swimming training for swimmers from Gwynedd, consisting of two main swimming clubs (Clybiau Caernarfon & PBP).  The Centre is divided into squads providing a pathway along which swimmers can develop from Club swimmers through to Elite Performance swimmers.  The Centre provides training at Bangor, Caernarfon and  Porthmadog Swimming Pools.

Need to CONVERT your SC to LC times?  Click on the link.